Úvod

Řízení jakosti

Vedení společnosti Animalco a.s. si uvědomuje důležitost péče o bezpečnost a jakost potravin jak pro spotřebitele, tak pro obchodní partnery. Tento zájem a přijetí odpovídajích opatření deklaruje implementací požadavků normy IFS - International Food Standard.

IFS je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin a jednotný hodnotící systém pro výběr dodavatelů. Prodejcům potravin i jejich zákazníkům - spotřebitelům zajišťuje požadovanou úroveň kvality potravinářských výrobků. Přijetím normy IFS a následnou certifikací nezávislou autoritou se společnost zavazuje k dodržování interních pravidel, monitoringu popsaných pracovních postupů, legislativních předpisů a k dodržování principů neustálého zlepšování.

Další informace naleznete zde:

Společnost Animalco, a.s., je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM a plní své povinnosti týkající se zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle platné legislativy.