Úvod

Kontakty

Vedenie spoločnosti

Juraj Šeketa, technický riaditeľ a financie, podpredseda predstavenstva

Mobil: +420 721 850 324, Telefon: +420 220 107 137, E-mail: seketa@animalco.cz

Miroslav Vrána, obchodný riaditeľ, riaditeľ divízie mäso, člen predstavenstva

Mobil: +420 602 396 928, Telefon: +420 220 107 201, E-mail: vrana@animalco.cz

Miloslav Karvaš, riaditeľ divízie hospodárskych zvierat + exportu

Mobil: +420 724 128 892, Telefon: +420 220 107 131, E-mail: karvas@animalco.cz

Andrea Kreslová, vedúca učtárne

Mobil: +420 601 393 753, Telefon: +420 220 107 115, E-mail: kreslova@animalco.cz

Sekretariát

Telefon: +420 220 107 111, E-mail: sekretariat@animalco.cz