Čo ponúkame

Jatočné, chovné a plemenné zvieratá

Ponúkané produkty

  • jatočný dobytok
  • zmluvný výkrm zvierat
  • teľatá
  • výkrmový dobytok
  • plemenné jalovičky
  • chovné prasiatka
  • jatočné prasatá