Manažment kvality

Vedenie spoločnosti Animalco a.s. si uvedomuje dôležitosť starostlivosti o bezpečnosť a kvalitu potravín, a to ako pre spotrebiteľov, tak pre našich obchodných partnerov. Náš záväzok k prijatiu odpovedajúcich opatrení manažmentu kvality deklarujeme implementáciou požiadaviek normy IFS – International Food Standard.

IFS je medzinárodný štandard pre bezpečnosť potravín a jednotný hodnotiaci systém pre výber dodávateľov. Predajcom potravín a ich zákazníkom – spotrebiteľom – zaisťuje požadovanú úroveň potravinárskych výrobkov. Prijatím normy IFS a následnou certifikáciou nezávislou autoritou sa spoločnosť zaväzuje k dodržiavaniu interných pravidiel, monitoringu popísaných pracovných postupov, legislatívnych predpisov a dodržiavaniu princípu neustáleho zlepšovania sa.

Ďalšie informácie nájdete tu:

Spoločnosť Animalco a.s. je zapojená do systému združeného plnenia EKO-KOM v ČR (na Slovensku ENVI-PAK) a plní svoje povinnosti týkajúce sa spätného odberu, triedenia a recyklácie odpadov z obalov podľa platnej legislatívy.